Πολιτική Ποιότητας


Η EVOCHEM Α.Ε. έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία του Συστήματος Ολικής Ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εταιρείας. Είναι σε διαδικασία πιστοποίησης με ISO 9001/2008 εξασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση.

Η EVOCHEM Α.Ε. αναπτύσσει ποιοτικές συνεργασίες με προμηθευτές και πελάτες που βασίζονται στην κατανόηση και ικανοποίηση αμοιβαίων αναγκών στοχεύοντας σε περαιτέρω ευκαιρίες βελτίωσης. Με την ενσωμάτωση τους στη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση με στόχο την υλοποίηση των αμοιβαίων στόχων και προσδοκιών.

Η EVOCHEM Α.Ε. δεσμεύεται με υψηλά ποιοτικά πρότυπα, παράγοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πλέον απαιτητικές ανάγκες των πελατών της. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι εναρμονισμένα με την 2004/42/CE κοινοτική οδηγία για τον περιορισμό των οργανικών πτητικών διαλυτών (Π.Ο.Ε.) για προστασία του περιβάλλοντος και του χρήστη. Τα προϊόντα υποβάλλονται σε ειδικές δοκιμές για βελτίωση των συνταγών και βελτιστοποίηση της σχέσης ποιότητας - τιμής. Ο διεξοδικός ποιοτικός έλεγχος παραγωγής εξασφαλίζει ότι η ποιότητα των προϊόντων ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή που εμπιστεύεται τα εμπορικά σήματα MERCOLA, MINOS, SWAN, PGP.

Η EVOCHEM Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιοτική τεχνική υποστήριξη και στην εξυπηρέτηση των πελατών της. Η έμφαση που δίνεται στις ιδιαιτερότητες των εφαρμογών και των απαιτήσεων των πελατών εγγυάται την άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη και την σε βάθος κατανόηση των προϊόντων και των Α’ υλών αυτών.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας ελέγχεται σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα εξετάζονται παράλληλα με τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για περαιτέρω βελτίωση. Ολοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται κατάλληλα σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα της επιχείρησης και συμμετέχουν στην περαιτέρω βελτίωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
210.5590155
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 16:00
NEWSLETTER
Εγγραφείτε στη λίστα μας